MohanPublications Print Books Online store clik Here Devullu.com

MOHAN PUBLICATIONS Price List

రుద్రకవచమ్ ( స్కందపురాణ ) rudra kavacham | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

రుద్రకవచమ్ ( స్కందపురాణ ) rudra kavacham  | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu  |Publisher in Rajahmundry, Popular Publisher in Rajahmundry,BhaktiPustakalu, Makarandam, Bhakthi Pustakalu, JYOTHISA,VASTU,MANTRA,TANTRA,YANTRA,RASIPALITALU,BHAKTI,LEELA,BHAKTHI SONGS,BHAKTHI,LAGNA,PURANA,devotional,  NOMULU,VRATHAMULU,POOJALU, traditional, hindu, SAHASRANAMAMULU,KAVACHAMULU,ASHTORAPUJA,KALASAPUJALU,KUJA DOSHA,DASAMAHAVIDYA,SADHANALU,MOHAN PUBLICATIONS,RAJAHMUNDRY BOOK STORE,BOOKS,DEVOTIONAL BOOKS,KALABHAIRAVA GURU,KALABHAIRAVA,RAJAMAHENDRAVARAM,GODAVARI,GOWTHAMI,FORTGATE,KOTAGUMMAM,GODAVARI RAILWAY STATION,PRINT BOOKS,E BOOKS,PDF BOOKS,FREE PDF BOOKS,freeebooks. pdf,BHAKTHI MANDARAM,GRANTHANIDHI,GRANDANIDI,GRANDHANIDHI, BHAKTHI PUSTHAKALU, BHAKTI PUSTHAKALU,BHAKTIPUSTHAKALU,BHAKTHIPUSTHAKALU,pooja

MohanPublications GRANTHANIDHI BHAKTIPUSTAKALU

                           Rudra Kavacham

                     రుద్రకవచమ్ ( స్కందపురాణ ) 

  
ఓం అస్య శ్రీ రుద్ర కవచ స్తోత్ర మహా మంత్రస్య, 
దూర్వాసఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః త్ర్యంబక రుద్రో దేవతా
హ్రామ్ బీజమ్ శ్రీమ్ శక్తిః హ్రీమ్ కీలకమ్;
మమ మనసోభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

హ్రామిత్యాదిషడ్బీజైః షడంగన్యాసః ||

                                   || ధ్యానమ్ ||
శాంతమ్ పద్మాసనస్థమ్ శశిధరమకుటమ్ పంచవక్త్రమ్ త్రినేత్రమ్ 
శూలమ్ వజ్రంచ ఖడ్గమ్ పరశుమభయదమ్ దక్షభాగే మహన్తమ్ |
నాగమ్ పాశమ్ చ ఘంటామ్ ప్రళయ హుతవహమ్ సాంకుశమ్ వామభాగే
 నానాలంకారయుక్తమ్ స్ఫటికమణినిభమ్ పార్వతీశమ్ నమామి ||

 || దూర్వాస ఉవాచ ||
ప్రణమ్య శిరసా దేవమ్ స్వయంభు పరమేశ్వరమ్ |
ఏకమ్ సర్వగతమ్ దేవమ్ సర్వదేవమయమ్ విభుమ్ |
రుద్ర వర్మ ప్రవక్ష్యామి అంగ ప్రాణస్య రక్షయే |
అహోరాత్రమయమ్ దేవమ్ రక్షార్థమ్ నిర్మితమ్ పురా ||

అథ రుద్ర కవచమ్
రుద్రో మే చాగ్రతః పాతు పాతు పార్శ్వౌహరస్తథా |
శిరోమే ఈశ్వరః పాతు లలాటమ్ నీలలోహితః || 

నేత్రయోస్త్ర్యంబకః పాతు ముఖమ్ పాతు మహేశ్వరః |
కర్ణయోః పాతు మే శంభుః నాసికాయామ్ సదాశివః ||

వాగీశః పాతు మే జిహ్వామ్ ఓష్ఠౌ పాత్వంబికాపతిః |
శ్రీకణ్ఠః పాతు మే గ్రీవామ్ బాహో చైవ పినాకధృత్ ||

హృదయమ్ మే మహాదేవః ఈశ్వరోవ్యాత్ స్సనాన్తరమ్ |
నాభిమ్ కటిమ్ చ వక్షశ్చ పాతు సర్వమ్ ఉమాపతిః ||

బాహుమధ్యాన్తరమ్ చైవ సూక్ష్మ రూపస్సదాశివః |
స్వరంరక్షతు మేశ్వరో గాత్రాణి చ యథా క్రమమ్ ||

వజ్రమ్ చ శక్తిదమ్ చైవ పాశాంకుశధరమ్ తథా |
గణ్డశూలధరాన్నిత్యమ్ రక్షతు త్రిదశేశ్వరః ||

ప్రస్తానేషు పదే చైవ వృక్షమూలే నదీతటే|
సంధ్యాయామ్ రాజభవనే విరూపాక్షస్తు పాతు మామ్ ||

శీతోష్ణా దథకాలేషు తుహినద్రుమకంటకే |
నిర్మనుష్యే సమే మార్గే పాహి మామ్ వృషభధ్వజ ||

ఫలశృతిః-
ఇత్యేతద్ద్రుద్రకవచమ్ పవిత్రమ్ పాపనాశనమ్ |
మహాదేవ ప్రసాదేన దూర్వాస మునికల్పితమ్ |
మమాఖ్యాతమ్ సమాసేన నభయమ్ తేనవిద్యతే |
ప్రాప్నోతి పరమ ఆరోగ్యమ్ పుణ్యమాయుష్యవర్ధనమ్
విద్యార్థీ లభతే విద్యామ్ ధనార్థీ లభతే ధనమ్ |
కన్యార్థీ లభతే కన్యామ్ నభయ విన్దతే క్వచిత్ |
అపుత్రో లభతే పుత్రమ్ మోక్షార్థీ మోక్ష మాప్నుయాత్ |
త్రాహి త్రాహి మహాదేవ త్రాహి త్రాహి త్రయీమయ |
త్రాహిమామ్ పార్వతీనాథ త్రాహిమామ్ త్రిపురంతక
పాశమ్ ఖట్వాంగ దివ్యాస్త్రమ్ త్రిశూలమ్ రుద్రమేవచ |
నమస్కరోమి దేవేశ త్రాహిమామ్ జగదీశ్వర |
శత్రు మధ్యే సభామధ్యే గ్రామమధ్యే గృహాన్తరే |
గమనేగమనే చైవ త్రాహిమామ్ భక్తవత్సల |
త్వమ్ చిత్వమాదితశ్చైవ త్వమ్ బుద్ధిస్త్వమ్ పరాయణమ్ |
కర్మణామనసా చైవ త్వంబుద్ధిశ్చ యథా సదా |
సర్వ జ్వర భయమ్ ఛిన్ది సర్వ శత్రూన్నివక్త్యాయ |
సర్వ వ్యాధినివారణమ్ రుద్రలోకమ్ సగచ్ఛతి
రుద్రలోకమ్ సగచ్ఛత్యోన్నమః ||

|| ఇతి స్కందపురాణే దూర్వాస ప్రోక్తమ్ రుద్రకవచమ్  ||

No comments:

Post a Comment

మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలరు
(OR) mohanpublications@gmail.com
(or)9032462565

జాతకచక్రం